Välkommen till Sjuskärets långfärdsskridskoklubb!

Klubbens syfte är att aktivt verka för långfärdsskridskoåkning i SJUHÄRAD. Tanken är att möjliggöra för alla intresserade att åka på naturis. Som medlem kan man deltaga i ledarledda klubbturer, ta del av isläge samt få tillgång till övrig information om skridskoaktiviteter. Vår avsikt, beroende på is och ledarläge, är att ha ledda turer under vintersäsong som kan sträcka sig från januari till mars.

Vi bygger vår verksamhet på kunskap, utbildning och säkerhet. (KUS) Därför har vi vid klubbturer krav på särskild anpassad säkerhetsutrustning. Våra färdledare är utbildade och har, genom aktivt åkande, god koll på många sjöar i regionen.  Skridskonätet är ett väl utbyggt it-nätverk mellan alla skridskoklubbar, där man delar med sig av isinformation. På så vis har vi i Sjuskäret även koll på alla åkvärda sjöar i hela landet och till viss del även i Norden.

Vill Du bli medlem och ta del av detta? Registrera dig på Idrott online och betala enligt anvisningar. Alla medlemmar – gamla som nya – skall vara registrerade på Idrott online som är klubbens medlemsmatrikel.

På Sjuskärets Facebook-sida kan du se bilder och filmer från aktiviteter och ta del av annan intressant information. Här finns också möjlighet för medlemmar att kommunicera med varandra.

Vill du komma i kontakt med oss? Maila då kontakt@sjuskaret.nu.