VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN SJUSKÄRET

Det har ju varit sisådär de senaste två åren men trots det har vi fått till åkningar och vi har tillit till framtiden.

Vad gäller medlemshantering så skall alla i klubben, då vi är med i Riksidrottsförbundet, registrera sig på något som heter Idrott online (IOL).

För klubbens del innebär det att administrering av medlemmar förenklas avsevärt. När du registrerat dig så kommer det per automatik vid din betalning att meddelas, via IOL, till skridskonätet som då ger dig åtkomst till din sida. Skridskonätet är fullknökat med isinformation samt där kommer också all information från oss till er att finnas.

Telesvar upphör och den gamla hemsidan kommer att gå i pension. Inte försvinna utan finnas kvar med i bakgrunden. Här ligger ju stor del av vår historik. Gamla loggar och bilder får inte försvinna.

På hemsidan, ”klubbinfo” finns det en numera länk som går till registreringen på IOL. Här anger att du vill bli medlem i skridsko. Läs info om personuppgiftslagen och klicka i att du tagit del. Ange ditt personnummer och följ sedan anvisningar. Viktigt är att klicka i rutan ” aktiv idrott skridsko”.

Även i år vill vi ha betalning helst innan 1/12 för att kunna dela ut de personliga lösenord ni behöver till skridskonätet. Betalar du senare så dröjer ditt lösenord. Betalar du inte innan sista december så blir du tyvärr borttagen från matrikeln av administrativa skäl.

Ordinarie pris är 200:- men vi rabatterar med 100:- denna säsong.

VIKTIGT!!! Den som inte betalar i år avslutas som medlem. Vill man senare återinträda i klubben så kommer det från nästa säsong tas ut en inträdesavgift på 300:- + att årsavgiften fortsättningsvis då är 200:- Det lönar sig alltså mycket att betala 100:- i år. Bankgiro 5328-4139 Ange avsändare

Årsmöte följt av upptaktsmöte den 8/12 Tid och plats meddelas inom kort via mail.

Hälsningar
Styrelsen
Sjuskäret