Verksamhet under pandemin

Både Sjuskärets styrelse och klubbens färdledare har resonerat om klubbens möjligheter att erbjuda verksamhet under pandemin. Det är naturligtvis högsta prioritet att undvika smittspridning, samtidigt som Folkhälsomyndigheten också konstaterar att ”fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott, träning och andra fritidsaktiviteter bör därför fortsätta om man vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta”. Idrottsaktiviteter utomhus rekommenderas då smittspridningsrisken bedöms vara lägre utomhus även under den kalla årstiden – och långfärdsskridskoåkning passar ju perfekt här. 

Vi ser att den gemensamma transporten till isen (som vi annars förordar inte minst med tanke på klimatet) är den största smittspridningsrisken i vår verksamhet. Väl ute i friska luften är det mindre bekymmer – och som skridskoåkare är vi ju vana vid att hålla avstånd för att inte fresta för mycket på isen. Därför kommer vi inte att samordna transporten till isen, utan var och en tar sig till utpekad startplats i egen regi och under eget ansvar. Här kan det uppstå en begränsning för antalet turdeltagare om det är ont om parkeringsmöjligheter vid aktuell sjö. Ledarna kommer att undersöka tillgången till p-platser när de rekar. Vi förutsätter att alla medlemmar som deltar på en tur är fullt friska och symptomfria, och att man avstår vid minsta tecken på sjukdom.

Nybörjarintroduktionens teoridel förläggs utomhus på Boda, ihop med en praktisk del på isen. Om deltagarna sprider ut sig på läktaren med 2 meters avstånd har vi minskat smittspridningsrisken och kan ändå erbjuda nya medlemmar möjligheten att komma igång med långfärd.