Klubbturer

Hur får man reda på om och när det blir en klubbtur?

Under perioden vecka 1 till vecka 12 finns det alltid ledare som är beredda att organisera en klubbtur bara de kan hitta is. Finns ingen åkbar is i närområdet, letar ledarna längre bort. Vår ambition är, vid gynnsamt isläge, att erbjuda en klubbtur vare helg. Kolla alltså klubbens information varje fredag så att du inte missar en tur!

Information om kommande klubbturer finns på webbsidan Skridskonätet (www.skridsko.net). Skridskonätet är en lösenordsskyddad hemsida för skridskoåkare av skridskoåkare. Med den personliga inloggning som du får när din ansökan och betalning har kommit in kommer du åt klubbens egen del av skridskonätet. Längst upp i högra hörnet syns rubriken ”Utlysta turer” när det finns en planerad tur (och den bör komma upp på fredag kväll). Klicka på själva turen, så kommer du till en sida där du får mer information om samlingsplats, starttid mm. Där anmäler du dig till turen, vilket underlättar planeringen av logistiken för ansvariga ledare.

OBS! Denna informationskanal är endast till för medlemmar och inloggningsuppgifter får ej spridas till personer utanför klubben.

Får jag ta med en gäst på turen?

Du får gärna, under förutsättning att denne har tidigare åkvana, ta med en icke-medlem en gång för att prova på, men sedan vill vi att personen fortsättningsvis blir medlem då vi anser att klubbens kostnader ska delas solidariskt av alla.

Vad händer på en klubbtur?

Alla som vill delta på turen infinner sig på samlingsplatsen några minuter innan utsatt tid. Tänk på att parkera så bilen inte hindrar övrig trafik eller boende.

Där tar färdledarna (som du lätt känner igen på deras röda jackor och svarta byxor) emot, ger lite mer information om startplatsen för turen och ser till att deltagarna fördelar sig på så få bilar som möjligt. Vi samåker för miljöns skull och för att det kan vara brist på parkeringsmöjligheter vid isen. (Coronarestriktioner avgör tills vidare samåkning och bussturer)

Väl vid isen, sätter alla på sig sina ryggsäckar innan isen beträdes. En bra bit från kanten, för att minska risken för att skada skenan på grus eller liknande, tar man sedan på sig sina skridskor, justerar sin säck och sina isdubbar och gör sig redo för avfärd. Här skall ledarna kontrollera att deltagarna är rätt utrustade. Om så inte är fallet kan man nekas att deltaga i turen. Därför är det viktigt ta reda på vad som gäller. UTRUSTNING.

Sedan bär det av. Färdledaren för resp grupp åker längst fram och visar vägen, och den s k kökarlen åker sist och ser till att alla kommer med. Ingen får åka före färdledaren vars uppgift det är att läsa isen och hitta en bra och säker väg.

Efter ca en kvart tas en första kort paus och alla får möjlighet att justera sin utrustning (knyta kängorna hårdare/lösare, ta av ett lager kläder mm). Sedan åker vi i ca en timme med några kortare vattenpauser.
Vill någon avbryta under turen måste detta meddelas ledarna. Det är lämpligt åka tillbaka samma färdväg som gruppen tagit till platsen man avbryter på för att inte gena och åka orekat. Samråd sker med ledarna i annat fall. Allt för säkerhetens skull!

Efter klubbturen samlas gruppen för en slutgenomgång och deltagarna får möjlighet att applådera ledarna 😉

Vad innebär ”busstur”?

Ibland chartrar klubben en buss som kör oss till isen. Det är ett av de bästa sätten att ta sig till isarna – säkert, miljövänligt, trevligt, och inga enskilda parkeringsproblem för bilföraren eller, inte minst, för de som bor vid isarna.

Väl framme, eller strax innan framkomst till bokad sjö så känner ledarna av vindriktning och avgör var starten ska gå så att gruppen får åka i medvind hela turen. Bussen plockar senare upp hela gruppen i andra änden av sjön. Om någon turdeltagare skulle få problem under åkning så har bussen ”bakjour” och kan hämta upp där det går att komma till land. Vägen stryker ofta efter sjön.

Häng med på en medvindstur med buss! Lyxigare åkning finns inte att få! Reskostnaden ligger på 150:- för mål inom 10 mil och 200:- för mål inom 20 mil. Deltagarna betalar resan direkt på bussen – företrädesvis med Swish, annars kontant till ledaren.